Facility & Technologies

บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ กรุ๊ป จำกัด

ด้วยโรงงานขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ที่เรามีนั้นส่งผลให้เกิดกำลังการผลิตที่เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างหลากหลายพร้อมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าชิ้นงานจะมีความละเอียดหรือมีขนาดที่ใหญ่เราก็สามารถรองรับความต้องการในการผลิตเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์ด้วย

Manufacturing

โรงงานที่ได้มาตรฐาน ครบครันไปด้วยเครื่องจักร

โรงงานที่ได้มาตรฐาน ครบครันไปด้วยเครื่องจักรตลอดจนบุคลากรคุณภาพ บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการผลิตและขนส่งชิ้นงานโลหะคุณภาพส่งมอบให้แก่ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

เรามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และบุคลากรคุณภาพ

Machinery

รายการเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง ที่ถูกนำมาต่อยอด
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานอันหลากหลายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

รายการเครื่องจักร
Induction Furnaee 1.2 ton. 2 set Heat Treating Size W2500 x L6000 X H3000 mm 1 set
Molding Machine FDNX-1 Size 500 x 400 /120 Mold/HR 3 set Heat Treating Size W1500 x L2500 x H1000 mm 1 set
Molding Machine FBO-IIIA NEW Size 660 x 508 /150 Mold/HR 1 set CRANE 5 Tons 6 set
Molding Machine FBO-IIIA NEW Size 660 x 508 /150 Mold/HR 1 set CRANE 7.5 Tons 2 set
Blasting Machine Size 1 X 1 x 1 m 4 set CRANE 10 Tons 3 set
Blasting Machine Size 2 x 1.5 x 1 m 2 set CRANE 15 Tons 4 set
Blasting Machine Size 5 x 5 x 2.5 m 1 set

เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของประเทศ

Our People

บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ กรุ๊ป จำกัด

เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราอยู่เสมอ ด้วยการฐานความรู้ ความเข้าใจในงานผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ และประสิทธิภาพสร้างความพร้อมในการทำงาน เพื่อการผลิตสินค้าคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา