Category: <span>Career</span>

วิศวกรเครื่องกล

หน้าที่และความรับผิดชอบ ลักษณะงาน 1. วิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตและการบรรจุเบียร์ โซดา-น้ำดื่ม 2. ร่วมแก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุง พัฒนาการทำงานเครื่องจักร 3. จัดทำและติดตามการใช้งบประมาณ 4. ดำเนินงานแก้ไขปัญหาและรายงานผล 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน • เพศชาย / หญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) • อายุ 23 -26 ปี • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : 1 อัตรา เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี สถานที่ : ขอนแก่น […]
Read More