มอบทุนการศึกษาให้เด็ก

บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ กรุ๊ป จำกัด มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเหล็กจนเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามานาน เรามุ่งเน้นคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการแปลรูปสินค้า เช่น ท่อชิ้นส่วนรถยนต์ อะไหล่เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ชุดปั๊มน้ำ ชุดเปลือกมอเตอร์ และสินค้าอื่นๆ เรามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ และเพื่อส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ดั่งสโลแกนที่ว่า เร็ว ดี ถูก ทน

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมย่อมคำนึงถึงความก้าวหน้า การพัฒนาและผลกำไรที่จะบังเกิดขึ้นบริษัทวิสารซับเจริญกรุ๊ปจำกัดได้มีส่วนในการให้บริการด้วยคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความคุ้มค่าของผู้ลงทุนในทุกประเภทอุตสาหกรรม

Related News

September 21, 2019
by in

Kimura Chuzosho came to visit