Careers

บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ กรุ๊ป จำกัด

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1 อัตรา

วิศวกรออกแบบ 1 อัตรา ,ไฟฟ้า 1 อัตรา , เครื่องกล 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ +668 1807 3910