บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ กรุ๊ป มอบแอลกอฮอลให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

บริษัท วิศาลทรัพย์เจริญ กรุ๊ป มอบแอลกอฮอลให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว และนำสิ่งของมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ในวันที่ 25/05/2563

Related News